ΗΛΙΟΜΕΤΑΛ

Καθημερινή συνεργασία με την ΗΛΙΟΜΕΤΑΛ

Daily collaboration with “ILIOMETAL” for years. Aluminum, iron, steel structures and anything else is transported daily from Kalamata to Athens and in reverse.
ΗΛΙΟΜΕΤΑΛ